1. engagerad

  engagerad [aŋgaʃe´rad äv. eŋ-] adj. engagerat ORDLED: en-gag-er-ad
  Svensk ordbok
 2. engagera

  engagera [aŋgaʃe´ra äv. eŋ-] verb ~de ~t ORDLED: en-gag-er-ar SUBST.: engagerande, engagering; engagemang
  Svensk ordbok
 3. kvinnosakskvinna

  kvinn`osakskvinna subst. ~n kvinnosakskvinnor ORDLED: kvinno-saks--kvinn-an
  Svensk ordbok
 4. halvhet

  hal`vhet subst. ~en ORDLED: halv-het-en
  Svensk ordbok
 5. kvinnosak

  kvinn`osak subst. ~en ORDLED: kvinno--sak-en
  Svensk ordbok
 6. brandartikel

  bran`dartikel subst. ~n brandartiklar ORDLED: brand--art-ikl-ar
  Svensk ordbok
 7. oengagerad

  o`engagerad adj. oengagerat ORDLED: o--en-gag-er-ad
  Svensk ordbok
 8. kärnkraftskramare

  kä`rnkraftskramare subst. ~n äv. kärnkraftskramarn, plur. ~, best. plur. kärnkraftskramarna ORDLED: kärn-krafts--kram-ar-en
  Svensk ordbok
 9. narkoman

  narkoma´n subst. ~en ~er ORDLED: narko-man-en
  Svensk ordbok
 10. atomkramare

  atomkramare [-å`m-] subst. ~n äv. atomkramarn, plur. ~, best. plur. atomkramarna ORDLED: a-tom--kram-ar-en
  Svensk ordbok