1. enkla

  enk`la verb ~de ~t ORDLED: enkl-ar SUBST.: enklande
  Svensk ordbok
 2. näringsställe

  nä`ringsställe subst. ~t ~n ORDLED: när-ings--ställ-et
  Svensk ordbok
 3. kortkonst

  kort`konst subst. ~en ~er ORDLED: kort--konst-en
  Svensk ordbok
 4. lantvin

  lan`tvin subst. ~et ~er ORDLED: lant--vin-et
  Svensk ordbok
 5. egenvård

  e`genvård subst. ~en ORDLED: egen--vård-en
  Svensk ordbok
 6. suprematism

  suprematis´m subst. ~en ORDLED: suprem-at-ism-en
  Svensk ordbok
 7. trillingkristall

  trill`ingkristall subst. ~en ~er ORDLED: trill-ing--krist-all-en
  Svensk ordbok
 8. formelenhet

  formelenhet [får`-] subst. ~en ~er ORDLED: formel--en-het-en
  Svensk ordbok
 9. mjölkbar

  mjöl`kbar subst. ~en ~er ORDLED: mjölk--bar-en
  Svensk ordbok
 10. bluffstopp

  bluff`stopp subst. ~et ORDLED: bluff--stopp-et
  Svensk ordbok