1. ensamstående

  ensamstående [en`- äv. e`n-] adj., ingen böjning ORDLED: en-sam--stå-ende
  Svensk ordbok
 2. snärj

  1snärj subst. ~et ORDLED: snärj-et
  Svensk ordbok
 3. ensamförsörjare

  en`samförsörjare subst. ~n äv. ensamförsörjarn, plur. ~, best. plur. ensamförsörjarna ORDLED: en-sam--för-sörj-ar-en
  Svensk ordbok
 4. barnavårdsman

  ba`rnavårdsman subst. ~nen barnavårdsmän, best. plur. barnavårdsmännen ORDLED: barna-vårds--mann-en
  Svensk ordbok
 5. nyfattigdom

  ny`fattigdom subst. ~en ORDLED: ny--fatt-ig-dom-en
  Svensk ordbok
 6. gå ihop

  gå iho´p verb gick gått, pres. går ORDLED: går i--hop
  Svensk ordbok
 7. änka

  änk`a subst. ~n änkor ORDLED: änk-an
  Svensk ordbok
 8. kategori

  kategori´ subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: kate-gor-in
  Svensk ordbok
 9. ensam

  ensam [en`- el. e`n-] adj. ~t ~ma ORDLED: en-samm-are
  Svensk ordbok