1. enstöring

  e`nstöring subst. ~en ~ar ORDLED: en--stör-ing-en
  Svensk ordbok
 2. ensling

  e`nsling subst. ~en ~ar ORDLED: ens-ling-en
  Svensk ordbok
 3. enstörig

  e`nstörig adj. ~t ORDLED: en--stör-ig
  Svensk ordbok
 4. jaguar

  jagua´r subst. ~en ~er ORDLED: jagu-ar-en
  Svensk ordbok
 5. anakoret

  anakore´t subst. ~en ~er ORDLED: ana-kor-et-en
  Svensk ordbok
 6. eremit

  eremi´t subst. ~en ~er ORDLED: erem-it-en
  Svensk ordbok
 7. björn

  bjö´rn subst. ~en ~ar ORDLED: björn-en
  Svensk ordbok