1. evig

  e`vig adj. ~t ORDLED: ev-ig
  Svensk ordbok
 2. evighet

  e`vighet subst. ~en ~er ORDLED: ev-ig-het-en
  Svensk ordbok
 3. evighetsmaskin

  e`vighetsmaskin subst. ~en ~er ORDLED: ev-ig-hets--mask-in-en
  Svensk ordbok
 4. evighetsblomma

  e`vighetsblomma subst. ~n evighetsblommor ORDLED: ev-ig-hets--blomm-an
  Svensk ordbok
 5. evighetskalender

  e`vighetskalender subst. ~n evighetskalendrar ORDLED: ev-ig-hets--kal-endr-ar
  Svensk ordbok
 6. snöfjäll

  snö`fjäll subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: snö--fjäll-et
  Svensk ordbok
 7. evinnerligen

  evinn´erligen adv. ORDLED: ev-inn-er-lig-en
  Svensk ordbok
 8. fördömelse

  fördöm´else subst. ~n ORDLED: för-döm-els-en
  Svensk ordbok
 9. förtappelse

  förtapp´else subst. ~n ORDLED: för-tapp-els-en
  Svensk ordbok
 10. momang

  momang´ subst. ~en ~er ORDLED: mom-ang-en
  Svensk ordbok