1. fälad

  fälad [fä`lad långt a] subst. ~en ~er ORDLED: fä--lad-en
  Svensk ordbok
 2. bofällig

  bo`fällig adj. ~t ORDLED: bo--fäll-ig
  Svensk ordbok
 3. befälsställning

  befä`lsställning subst. ~en ~ar ORDLED: be-fäls--ställ-ning-en
  Svensk ordbok
 4. fältassistent

  fäl`tassistent subst. ~en ~er ORDLED: fält--as-sist-ent-en
  Svensk ordbok
 5. fältpräst

  fäl`tpräst subst. ~en ~er ORDLED: fält--präst-en
  Svensk ordbok
 6. fälttjänst

  fäl`ttjänst subst. ~en ORDLED: fält--tjänst-en
  Svensk ordbok
 7. befälsgrad

  befä`lsgrad subst. ~en ~er ORDLED: be-fäls--grad-en
  Svensk ordbok
 8. befälselev

  befä`lselev subst. ~en ~er ORDLED: be-fäls--e-lev-en
  Svensk ordbok
 9. fältpost

  fäl`tpost subst. ~en ORDLED: fält--post-en
  Svensk ordbok
 10. dagbefäl

  da`gbefäl subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: dag--be-fäl-et
  Svensk ordbok