1. sjömalm

  sjö`malm subst. ~en ORDLED: sjö--malm-en
  Svensk ordbok
 2. fälla upp

  fälla upp´ verb fällde fällt, pres. fäller ORDLED: fäll-er SUBST.: uppfällande, uppfällning
  Svensk ordbok
 3. timmerstock

  timm`erstock subst. ~en ~ar ORDLED: timmer--stock-en
  Svensk ordbok
 4. radionämnd

  ra`dionämnd subst. ~en ORDLED: radio--nämnd-en
  Svensk ordbok
 5. fälla samman

  fälla samman [sam`- el. sam´-] verb fällde fällt, pres. fäller ORDLED: fäll-er samm-an SUBST.: sammanfällande, sammanfällning
  Svensk ordbok
 6. kalhygge

  ka`lhygge subst. ~t ~n ORDLED: kal--hygg-et
  Svensk ordbok
 7. sediment

  sedimen´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: sedi-ment-et
  Svensk ordbok
 8. fälla ihop

  fälla iho´p verb fällde fällt, pres. fäller ORDLED: fäll-er i--hop SUBST.: (i)hopfällande, (i)hopfällning
  Svensk ordbok
 9. fälla ut

  fälla u´t verb fällde fällt, pres. fäller ORDLED: fäll-er SUBST.: utfällande, utfällning
  Svensk ordbok
 10. stock

  stock [ståk´] subst. ~en ~ar ORDLED: stock-en
  Svensk ordbok