1. fäst

  fäst adj., neutr. ~
  Svensk ordbok
 2. fästa

  fäs`ta verb fäste fäst, pres. fäster ORDLED: fäst-er SUBST.: fästande; fäste (till 2)
  Svensk ordbok
 3. fäste

  fäs`te subst. ~t ~n ORDLED: fäst-et
  Svensk ordbok
 4. fästa sig

  fäs`ta sig verb fäste fäst, pres. fäster ORDLED: fäst-er
  Svensk ordbok
 5. fästpunkt

  fäs`tpunkt subst. ~en ~er ORDLED: fäst--punkt-en
  Svensk ordbok
 6. fästfolk

  fäs`tfolk subst. ~et ORDLED: fäst--folk-et
  Svensk ordbok
 7. fästmanssoffa

  fäs`tmanssoffa subst. ~n fästmanssoffor ORDLED: fäst-mans--soff-an
  Svensk ordbok
 8. fästing

  fäs`ting subst. ~en ~ar ORDLED: fäst-ing-en
  Svensk ordbok
 9. fästman

  fäs`tman subst. ~nen fästmän, best. plur. fästmännen ORDLED: fäst--mann-en
  Svensk ordbok
 10. fästning

  fäs`tning subst. ~en ~ar ORDLED: fäst-ning-en
  Svensk ordbok