1. fåfänglig

  fåfäng´lig adj. ~t ORDLED: få--fäng-lig
  Svensk ordbok
 2. fåfänglighet

  fåfäng´lighet subst. ~en ~er ORDLED: få--fäng-lig-het-en
  Svensk ordbok
 3. fåfänga

  få`fänga subst. ~n ORDLED: få--fäng-an
  Svensk ordbok
 4. fåfäng

  få`fäng adj. ~t ORDLED: få--fäng
  Svensk ordbok
 5. flärdfull

  flä`rdfull adj. ~t ORDLED: flärd--full
  Svensk ordbok
 6. irrfärd

  irr`färd subst. ~en ~er ORDLED: irr--färd-en
  Svensk ordbok
 7. fast

  3fast konj.
  Svensk ordbok
 8. fruktlös

  fruk`tlös adj. ~t ORDLED: frukt--lös
  Svensk ordbok
 9. gagnlös

  gagnlös [gaŋ`n-] adj. ~t ORDLED: gagn--lös
  Svensk ordbok
 10. ävlan

  ä`vlan subst., best. f. ~, n-genus ORDLED: ävl-an
  Svensk ordbok