1. föda

  2fö`da verb födde fött, pres. föder ORDLED: föd-er SUBST.: födande; födelse (till 1), födsel (till 1)
  Svensk ordbok
 2. föda

  1fö`da subst. ~n ORDLED: föd-an
  Svensk ordbok
 3. föda upp

  föda upp´ verb födde fött, pres. föder ORDLED: föd-er SUBST.: uppfödande, uppfödning
  Svensk ordbok
 4. födas

  fö`das verb föddes fötts, pres. föds äv. födes ORDLED: föd-as SUBST.: födelse, födsel
  Svensk ordbok
 5. födelse

  fö`delse subst. ~n ~r ORDLED: föd-els-en
  Svensk ordbok
 6. jungfrufödelse

  jung`frufödelse subst. ~n ORDLED: jung-fru--föd-els-en
  Svensk ordbok
 7. födslorätt

  föd`slorätt subst. ~en ~er ORDLED: föd-slo--rätt-en
  Svensk ordbok
 8. uppfödare

  upp`födare subst. ~n äv. uppfödarn, plur. ~, best. plur. uppfödarna ORDLED: upp--föd-ar-en
  Svensk ordbok
 9. framföda

  fram`föda verb framfödde framfött, pres. framföder ORDLED: fram--föd-er SUBST.: framfödande
  Svensk ordbok
 10. människoföda

  människoföda [män`iʃo-] subst. ~n ORDLED: männ-isko--föd-an
  Svensk ordbok