1. född

  född adj. fött
  Svensk ordbok
 2. svenskfödd

  sven`skfödd adj. svenskfött ORDLED: svensk--född
  Svensk ordbok
 3. infödd

  in`född adj. infött ORDLED: in--född
  Svensk ordbok
 4. ofödd

  o`född adj. ofött ORDLED: o--född
  Svensk ordbok
 5. nyfödd

  ny`född adj. nyfött ORDLED: ny--född
  Svensk ordbok
 6. senfödd

  se`nfödd adj. senfött ORDLED: sen--född
  Svensk ordbok
 7. afrikand

  afrikan´d subst. ~en ~er ORDLED: afr-ik-and-en
  Svensk ordbok
 8. födas

  fö`das verb föddes fötts, pres. föds äv. födes ORDLED: föd-as SUBST.: födelse, födsel
  Svensk ordbok
 9. medfödd

  me`dfödd adj. medfött ORDLED: med--född
  Svensk ordbok
 10. ofruktsam

  o`fruktsam adj. ~t ~ma ORDLED: o--frukt-sam
  Svensk ordbok