1. bibeltrogen

  bi`beltrogen adj. bibeltroget bibeltrogna ORDLED: bibel--trogen
  Svensk ordbok
 2. ledung

  le`dung subst. ~en ORDLED: led-ung-en
  Svensk ordbok
 3. proklitisk

  prokli´tisk adj. ~t ORDLED: pro-klit-isk
  Svensk ordbok
 4. kustod

  kustod [-å´d el. -o´d] subst. ~en ~er ORDLED: kust-od-en
  Svensk ordbok
 5. parallellism

  parallellis´m subst. ~en ~er ORDLED: parall-ell-ism-en
  Svensk ordbok
 6. känna

  2känn`a verb kände känt, pres. känner ORDLED: känn-er SUBST.: kännande (till 1,2 och 6); känsla (till 1)
  Svensk ordbok
 7. och

  och [åk´ el. å] konj.
  Svensk ordbok
 8. vind

  1vind subst. ~en ~ar ORDLED: vind-en
  Svensk ordbok
 9. exekvera

  exekve´ra verb ~de ~t ORDLED: exekv-er-ar SUBST.: exekverande, exekvering
  Svensk ordbok
 10. för

  3för konj.
  Svensk ordbok