1. förälskad

  föräl´skad adj. förälskat ORDLED: för-älsk-ad
  Svensk ordbok
 2. förälska sig

  föräl´ska sig verb förälskade förälskat ORDLED: för-älsk-ar SUBST.: förälskelse
  Svensk ordbok
 3. förälskelse

  föräl´skelse subst. ~n ~r ORDLED: för-älsk-els-en
  Svensk ordbok
 4. hjärtekrossare

  hjärt`ekrossare subst. ~n äv. hjärtekrossarn, plur. ~, best. plur. hjärtekrossarna ORDLED: hjärte--kross-ar-en
  Svensk ordbok
 5. klockarkatt

  klockarkatt [klåk`-] subst. ~en ~er ORDLED: klock-ar--katt-en
  Svensk ordbok
 6. kära ner sig

  kära ne´r sig verb kärade kärat ORDLED: kär-ar
  Svensk ordbok
 7. kortvarig

  kortvarig [kårt`-] adj. ~t ORDLED: kort--var-ig
  Svensk ordbok
 8. vårkänsla

  vå`rkänsla subst. ~n vårkänslor ORDLED: vår--kän-slan
  Svensk ordbok
 9. gatpojke

  ga`tpojke subst. ~n gatpojkar ORDLED: gat--pojk-en
  Svensk ordbok
 10. narcissism

  narcissis´m subst. ~en ORDLED: narciss-ism-en
  Svensk ordbok