1. förbittrad

  förbitt´rad adj. förbittrat ORDLED: för-bittr-ad
  Svensk ordbok
 2. förbittra

  förbitt´ra verb ~de ~t ORDLED: för-bittr-ar SUBST.: förbittrande (till 1), förbittring (till 2)
  Svensk ordbok
 3. gramse

  gram`se adj., ingen böjning ORDLED: gram-se
  Svensk ordbok
 4. harmsen

  har`msen adj. harmset harmsna ORDLED: harm-sen
  Svensk ordbok
 5. ursinnig

  u`rsinnig adj. ~t ORDLED: ur--sinn-ig
  Svensk ordbok
 6. gräma

  grä`ma verb grämde grämt, pres. grämer ORDLED: gräm-er SUBST.: grämande; grämelse
  Svensk ordbok
 7. epilog

  epilog [-lå´g] subst. ~en ~er ORDLED: epi-log-en
  Svensk ordbok
 8. grym

  grym´ adj. ~t ~ma ORDLED: grymm-are
  Svensk ordbok
 9. bitter

  bitt´er adj. ~t bittra ORDLED: bittr-are
  Svensk ordbok