1. förgå

  förgå´ verb förgick ~tt ~ngen ~ngna, pres. ~r ORDLED: för-går SUBST.: förgående
  Svensk ordbok
 2. förgå sig

  förgå´ sig verb förgick förgått, pres. förgår ORDLED: för-går
  Svensk ordbok
 3. förgås

  förgå´s verb förgicks förgåtts ORDLED: för-gås SUBST.: förgängelse
  Svensk ordbok
 4. förgård

  fö`rgård subst. ~en ~ar ORDLED: för--gård-en
  Svensk ordbok
 5. förgången

  förgång´en adj. förgånget förgångna ORDLED: för-gång-en
  Svensk ordbok
 6. förgänglig

  förgäng´lig adj. ~t ORDLED: för-gäng-lig
  Svensk ordbok
 7. delinkvent

  delinkven´t subst. ~en ~er ORDLED: de-linkv-ent-en
  Svensk ordbok
 8. förlöpa sig

  förlö´pa sig verb förlöpte, förlöpt el. förlupit, pres. förlöper ORDLED: för-löp-er SUBST.: förlöpande, förlöpning
  Svensk ordbok
 9. förrinna

  förrinn´a verb förrann förrunnit förrunnen förrunna, pres. förrinner ORDLED: för-rinn-er SUBST.: förrinnande
  Svensk ordbok
 10. förgängelse

  förgäng´else subst. ~n ORDLED: för-gäng-els-en
  Svensk ordbok