1. förknippa

  förknipp´a verb ~de ~t ORDLED: för-knipp-ar SUBST.: förknippande, förknippning
  Svensk ordbok
 2. indiepop

  indiepop [in`di-] subst. ~en ORDLED: indie--pop-en
  Svensk ordbok
 3. sammankoppla

  samm`ankoppla verb ~de ~t ORDLED: samm-an--koppl-ar SUBST.: sammankopplande, sammankoppling
  Svensk ordbok
 4. vårkänsla

  vå`rkänsla subst. ~n vårkänslor ORDLED: vår--kän-slan
  Svensk ordbok
 5. utilitarism

  utilitaris´m subst. ~en ORDLED: ut-il-it-ar-ism-en
  Svensk ordbok
 6. riskpremie

  ris`kpremie subst. ~n ~r ORDLED: risk--premi-en
  Svensk ordbok
 7. ukulele

  ukule`le subst. ~n ~r ORDLED: ukulel-en
  Svensk ordbok
 8. förknippning

  förknipp´ning subst. ~en ~ar ORDLED: för-knipp-ning-en
  Svensk ordbok
 9. signaturmelodi

  signaturmelodi [siŋnatu`r-] subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: sign-at-ur--mel-od-in
  Svensk ordbok
 10. cover

  cover [kav´er] subst. ~n ~s
  Svensk ordbok