1. förmåga

  förmå´ga subst. ~n förmågor ORDLED: för-måg-an
  Svensk ordbok
 2. tonträffning

  to`nträffning subst. ~en ~ar ORDLED: ton--träff-ning-en
  Svensk ordbok
 3. hjältemod

  hjäl`temod subst. ~et ORDLED: hjälte--mod-et
  Svensk ordbok
 4. abilitet

  abilite´t subst. ~en ORDLED: abil-itet-en
  Svensk ordbok
 5. oförmåga

  o`förmåga subst. ~n ORDLED: o--för-måg-an
  Svensk ordbok
 6. initiativkraft

  initiativkraft [-tsiati`v-] subst. ~en ORDLED: initi-at-iv--kraft-en
  Svensk ordbok
 7. födgeni

  fö`dgeni subst., ingen böjning, neutr. ORDLED: föd--geni
  Svensk ordbok
 8. fattningsförmåga

  fatt`ningsförmåga subst. ~n ORDLED: fatt-nings--för-måg-an
  Svensk ordbok
 9. tankereda

  tank`ereda subst. ~n ORDLED: tanke--red-an
  Svensk ordbok
 10. böjhållfasthet

  böj`hållfasthet subst. ~en ORDLED: böj--håll-fast-het-en
  Svensk ordbok