1. förmoda

  förmo´da verb ~de ~t ORDLED: för-mod-ar SUBST.: förmodande; förmodan
  Svensk ordbok
 2. förmodande

  förmo´dande subst. ~t ~n ORDLED: för-mod-and-et
  Svensk ordbok
 3. förmodan

  förmo´dan subst., best. f. ~, n-genus; som plur. kan användas förmodanden ORDLED: för-mod-an
  Svensk ordbok
 4. förmodligen

  förmo´dligen adv. ORDLED: för-mod-lig-en
  Svensk ordbok
 5. antagligen

  an`tagligen adv. ORDLED: an--tag-lig-en
  Svensk ordbok
 6. gissningsvis

  giss`ningsvis adv. ORDLED: giss-nings-vis
  Svensk ordbok
 7. kontinentalförskjutning

  kontinenta`lförskjutning subst. ~en ORDLED: kon-tin-ent-al--för-skjut-ning-en
  Svensk ordbok
 8. oförmodad

  o`förmodad adj. oförmodat ORDLED: o--för-mod-ad
  Svensk ordbok
 9. presumera

  presume´ra verb ~de ~t ORDLED: pre-sum-er-ar SUBST.: presumerande, presumering; presumtion
  Svensk ordbok
 10. örtte

  ört`te subst. ~et äv. ~t ORDLED: ört--te-et
  Svensk ordbok