1. förnuft

  förnuf´t subst. ~et ORDLED: för-nuft-et
  Svensk ordbok
 2. förnuftig

  förnuf´tig adj. ~t ORDLED: för-nuft-ig
  Svensk ordbok
 3. förnuftstro

  förnuf`tstro subst. ~n ORDLED: för-nufts--tron
  Svensk ordbok
 4. förnuftsvidrig

  förnuf`tsvidrig adj. ~t ORDLED: för-nufts--vidr-ig
  Svensk ordbok
 5. förnuftsskäl

  förnuf`tsskäl subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: för-nufts--skäl-et
  Svensk ordbok
 6. förnuftsstridig

  förnuf`tsstridig adj. ~t ORDLED: för-nufts--strid-ig
  Svensk ordbok
 7. reson

  reso´n subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: re-son
  Svensk ordbok
 8. oförnuftig

  o`förnuftig adj. ~t ORDLED: o--för-nuft-ig
  Svensk ordbok
 9. bondförnuft

  bon`dförnuft subst. ~et ORDLED: bond--för-nuft-et
  Svensk ordbok
 10. till fånga

  till fång`a äv. tillfång`a adv. ORDLED: till--fånga
  Svensk ordbok