1. förnyare

  förny´are subst. ~n äv. förnyarn, plur. ~, best. plur. förnyarna ORDLED: för-ny-ar-en
  Svensk ordbok
 2. förnya

  förny´a verb ~de ~t ORDLED: för-ny-ar SUBST.: förnyande; förnyelse
  Svensk ordbok
 3. förnyelse

  förny´else subst. ~n ~r ORDLED: för-ny-els-en
  Svensk ordbok
 4. vagnpark

  vagnpark [vaŋ`n-] subst. ~en ~er ORDLED: vagn--park-en
  Svensk ordbok
 5. förnyelsebar

  förny`elsebar adj. ~t ORDLED: för-ny-else-bar
  Svensk ordbok
 6. ansträngning

  an`strängning subst. ~en ~ar ORDLED: an--sträng-ning-en
  Svensk ordbok
 7. edsöre

  e`dsöre subst. ~t ORDLED: ed--sör-et
  Svensk ordbok
 8. konsulat

  konsula´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kon-sul-at-et
  Svensk ordbok
 9. återbesök

  å`terbesök subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: åter--be-sök-et
  Svensk ordbok
 10. förbrukningsmaterial

  förbru`kningsmaterial subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: för-bruk-nings--materi-al-et
  Svensk ordbok