1. förutom

  föru`tom prep. ORDLED: för--ut-om
  Svensk ordbok
 2. råga

  1rå`ga subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 3. text-TV

  tex`t-TV subst. ~-n
  Svensk ordbok
 4. grundavgift

  grun`davgift subst. ~en ~er ORDLED: grund--av-gift-en
  Svensk ordbok
 5. sakfel

  sa`kfel subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: sak--fel-et
  Svensk ordbok
 6. utöver

  utö´ver prep. ORDLED: ut--över
  Svensk ordbok
 7. vinstandel

  vin`standel [långt e] subst. ~en ~ar ORDLED: vinst--an-del-en
  Svensk ordbok
 8. naturgödsel

  natu`rgödsel subst. ~n ORDLED: nat-ur--göd-seln
  Svensk ordbok
 9. iscensättning

  iscensättning [ise`n-] subst. ~en ~ar ORDLED: i-scen--sätt-ning-en
  Svensk ordbok
 10. gen

  1gen adj. ~t
  Svensk ordbok