1. förvänta

  förvän´ta verb ~de ~t ORDLED: för-vänt-ar SUBST.: förväntande; förväntan
  Svensk ordbok
 2. förväntansfull

  förvän`tansfull adj. ~t ORDLED: för-vänt-ans--full
  Svensk ordbok
 3. förväntan

  förvän´tan subst., best. f. ~, n-genus; som plur. kan användas förväntningar ORDLED: för-vänt-an
  Svensk ordbok
 4. motse

  mo`tse verb motsåg ~tt, pres. ~r ORDLED: mot--ser
  Svensk ordbok
 5. bortsprungen

  bortsprungen [bårt`-] adj. bortsprunget bortsprungna ORDLED: bort--sprung-en
  Svensk ordbok
 6. väntevärde

  vän`tevärde subst. ~t ~n ORDLED: vänte--värd-et
  Svensk ordbok
 7. oförarglig

  o`förarglig adj. ~t ORDLED: o--för-arg-lig
  Svensk ordbok
 8. adventist

  adventis´t subst. ~en ~er ORDLED: ad-vent-ist-en
  Svensk ordbok
 9. storfavorit

  sto`rfavorit subst. ~en ~er ORDLED: stor--fav-or-it-en
  Svensk ordbok
 10. fastän

  fastän [fas´- äv. fas`-] konj. ORDLED: fast--än
  Svensk ordbok