1. förvärv

  förvär´v subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: för-värv-et
  Svensk ordbok
 2. förvärva

  förvär´va verb ~de ~t ORDLED: för-värv-ar SUBST.: förvärvande; förvärv
  Svensk ordbok
 3. förvärvsavdrag

  förvär`vsavdrag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: för-värvs--av-drag-et
  Svensk ordbok
 4. förvärvskälla

  förvär`vskälla subst. ~n förvärvskällor ORDLED: för-värvs--käll-an
  Svensk ordbok
 5. förvärvsarbeta

  förvär`vsarbeta verb ~de ~t ORDLED: för-värvs--arbet-ar SUBST.: förvärvsarbetande; förvärvsarbete
  Svensk ordbok
 6. förvärvsarbete

  förvär`vsarbete subst. ~t ORDLED: för-värvs--arbet-et
  Svensk ordbok
 7. förvärvsliv

  förvär`vsliv subst. ~et ORDLED: för-värvs--liv-et
  Svensk ordbok
 8. avlingejord

  a`vlingejord subst. ~en ~ar ORDLED: avl-inge--jord-en
  Svensk ordbok
 9. godtrosförvärv

  go`dtrosförvärv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: god-tros--för-värv-et
  Svensk ordbok
 10. fångeshandling

  fång`eshandling subst. ~en ~ar ORDLED: fång-es--handl-ing-en
  Svensk ordbok