1. förvandla

  förvan´dla verb ~de ~t ORDLED: för-vandl-ar SUBST.: förvandlande, förvandling
  Svensk ordbok
 2. förkola

  förkola [-kå´la] verb ~de ~t ORDLED: för-kol-ar SUBST.: förkolande, förkolning
  Svensk ordbok
 3. krigsskådeplats

  krigsskådeplats [krik`s-] subst. ~en ~er ORDLED: krigs--skåde-plats-en
  Svensk ordbok
 4. allrum

  all`rum subst. ~met, plur. ~, best. plur. ~men ORDLED: all--rumm-et
  Svensk ordbok
 5. proletarisera

  proletarise´ra verb ~de ~t ORDLED: prolet-ar-is-er-ar SUBST.: proletariserande, proletarisering
  Svensk ordbok
 6. jästsvamp

  jäs`tsvamp subst. ~en ~ar ORDLED: jäst--svamp-en
  Svensk ordbok
 7. färska

  färs`ka verb ~de ~t ORDLED: färsk-ar SUBST.: färskande, färskning
  Svensk ordbok
 8. kontorisera

  kontorise´ra verb ~de ~t ORDLED: kont-or-is-er-ar SUBST.: kontoriserande, kontorisering
  Svensk ordbok
 9. polisstat

  poli`sstat subst. ~en ~er ORDLED: pol-is--stat-en
  Svensk ordbok
 10. fribonde

  fri`bonde subst. ~n fribönder ORDLED: fri--bond-en
  Svensk ordbok