1. kollabera

  kollabe´ra verb ~de ~t ORDLED: kol-lab-er-ar SUBST.: kollaberande, kollabering; kollaps
  Svensk ordbok
 2. korthus

  kort`hus subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kort--hus-et
  Svensk ordbok
 3. kollaps

  kollap´s subst. ~en ~er ORDLED: kol-laps-en
  Svensk ordbok
 4. hopsjunken

  ho`psjunken adj. hopsjunket hopsjunkna ORDLED: hop--sjunk-en
  Svensk ordbok
 5. kollapsa

  kollap´sa verb ~de ~t ORDLED: kol-laps-ar SUBST.: kollapsande; kollaps
  Svensk ordbok
 6. sammanfalla

  samm`anfalla verb sammanföll sammanfallit sammanfallen sammanfallna, pres. sammanfaller ORDLED: samm-an--fall-er SUBST.: sammanfallande; sammanfall
  Svensk ordbok
 7. ögonlock

  ö`gonlock subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ög-on--lock-et
  Svensk ordbok
 8. störta

  stört`a verb ~de ~t ORDLED: stört-ar SUBST.: störtande, störtning
  Svensk ordbok
 9. trassla

  trass`la verb ~de ~t ORDLED: trassl-ar SUBST.: trasslande; trassel
  Svensk ordbok
 10. sjunka

  sjunk`a verb sjönk sjunkit sjunken sjunkna, pres. sjunker ORDLED: sjunk-er SUBST.: sjunkande
  Svensk ordbok