1. trefalt

  tre`falt adv. ORDLED: tre--falt
  Svensk ordbok
 2. mångfalt

  mång`falt adv. ORDLED: mång--falt
  Svensk ordbok
 3. fyrfalt

  fy`rfalt adv. ORDLED: fyr--falt
  Svensk ordbok
 4. tusenfalt

  tu`senfalt adv. ORDLED: tusen--falt
  Svensk ordbok
 5. hundrafalt

  hun`drafalt adv. ORDLED: hundra--falt
  Svensk ordbok
 6. tiofalt

  tiofalt [ti`o- el. vard. ti`e-] adv. ORDLED: tio--falt
  Svensk ordbok
 7. asfalt

  as`falt subst. ~en ~er ORDLED: asfalt-en
  Svensk ordbok
 8. falsa

  fal`sa verb ~de ~t ORDLED: fals-ar SUBST.: falsande, falsning
  Svensk ordbok