1. fast

  1fast adv.
  Svensk ordbok
 2. fast

  3fast konj.
  Svensk ordbok
 3. fast

  2fast adj., neutr. ~
  Svensk ordbok
 4. köra fast

  köra fas´t verb körde kört, pres. kör ORDLED: kör-de SUBST.: fastkörande, fastkörning
  Svensk ordbok
 5. åka fast

  åka fas´t verb åkte åkt, pres. åker ORDLED: åk-er SUBST.: faståkande, faståkning
  Svensk ordbok
 6. bita sig fast

  bita sig fas´t verb bet bitit, pres. biter ORDLED: bit-er SUBST.: fastbitande
  Svensk ordbok
 7. klamra sig fast

  klamra sig fas´t verb klamrade klamrat ORDLED: klamr-ar SUBST.: fastklamrande, fastklamring
  Svensk ordbok
 8. fasthet

  fas`thet subst. ~en ORDLED: fast-het-en
  Svensk ordbok
 9. fastighet

  fas`tighet subst. ~en ~er ORDLED: fast-ig-het-en
  Svensk ordbok
 10. fasta

  2fas`ta verb ~de ~t ORDLED: fast-ar SUBST.: fastande; 1fasta
  Svensk ordbok