1. fastna

  fas`tna verb ~de ~t ORDLED: fast-nar SUBST.: fastnande
  Svensk ordbok
 2. vidbränd

  vi`dbränd adj. vidbränt ORDLED: vid--brän-da
  Svensk ordbok
 3. snygging

  snygg`ing subst. ~en ~ar ORDLED: snygg-ing-en
  Svensk ordbok
 4. grundstötning

  grun`dstötning subst. ~en ~ar ORDLED: grund--stöt-ning-en
  Svensk ordbok
 5. klabbig

  klabb`ig adj. ~t ORDLED: klabb-ig
  Svensk ordbok
 6. kriminalitet

  kriminalite´t subst. ~en ORDLED: krim-in-al-itet-en
  Svensk ordbok
 7. betonghäck

  betonghäck [-åŋ`-] subst. ~en ~ar ORDLED: bet-ong--häck-en
  Svensk ordbok
 8. klabba

  klabb`a verb ~de ~t ORDLED: klabb-ar SUBST.: klabbande
  Svensk ordbok
 9. avvisande

  a`vvisande adj., ingen böjning ORDLED: av--vis-ande
  Svensk ordbok
 10. grenverk

  gre`nverk subst. ~et ORDLED: gren--verk-et
  Svensk ordbok