1. felfri

  fe`lfri adj. ~tt ORDLED: fel--fri
  Svensk ordbok
 2. prickfri

  prick`fri adj. ~tt ORDLED: prick--fri
  Svensk ordbok
 3. välskapt

  vä`lskapt adj., neutr. ~ ORDLED: väl--skap-ta
  Svensk ordbok
 4. oklanderlig

  o`klanderlig adj. ~t ORDLED: o--klander-lig
  Svensk ordbok
 5. fulländad

  full`ändad adj. fulländat ORDLED: full--änd-ad
  Svensk ordbok
 6. koscher

  koscher [kåʃ´- ljust sj-ljud] adj., ingen böjning
  Svensk ordbok
 7. ofelbar

  o`felbar adj. ~t ORDLED: o--fel-bar
  Svensk ordbok
 8. hallstämpel

  hall`stämpel subst. ~n hallstämplar ORDLED: hall--stämpl-ar
  Svensk ordbok
 9. fullkomlig

  full`komlig adj. ~t ORDLED: full--kom-lig
  Svensk ordbok
 10. hallstämpla

  hall`stämpla verb ~de ~t ORDLED: hall--stämpl-ar SUBST.: hallstämplande, hallstämpling
  Svensk ordbok