1. homogenisera

  homogenise´ra verb ~de ~t ORDLED: homo-gen-is-er-ar SUBST.: homogeniserande, homogenisering
  Svensk ordbok
 2. emulgera

  emulgera [-ge´-] verb ~de ~t ORDLED: e-mulg-er-ar SUBST.: emulgerande, emulgering; emulsion
  Svensk ordbok
 3. spara in

  spara in´ verb sparade sparat, pres. sparar el. spar ORDLED: spar-ar SUBST.: insparande
  Svensk ordbok
 4. galla

  1gall`a subst. ~n gallor ORDLED: gall-an
  Svensk ordbok
 5. under

  1un´der prep.
  Svensk ordbok