1. flicka

  1flick`a subst. ~n flickor ORDLED: flick-an
  Svensk ordbok
 2. flicka

  2flick`a verb ~de ~t ORDLED: flick-ar SUBST.: flickande
  Svensk ordbok
 3. go-go-flicka

  go-go-flicka [ung. gåo`gåo-] subst. ~n go-go-flickor ORDLED: go--go--flick-an
  Svensk ordbok
 4. springflicka

  spring`flicka subst. ~n springflickor ORDLED: spring--flick-an
  Svensk ordbok
 5. vallflicka

  vall`flicka subst. ~n vallflickor ORDLED: vall--flick-an
  Svensk ordbok
 6. flicktycke

  flick`tycke subst. ~t ORDLED: flick--tyck-et
  Svensk ordbok
 7. flickpension

  flick`pension subst. ~en ~er ORDLED: flick--pens-ion-en
  Svensk ordbok
 8. badflicka

  ba`dflicka subst. ~n badflickor ORDLED: bad--flick-an
  Svensk ordbok
 9. snärta

  2snärt`a subst. ~n snärtor ORDLED: snärt-an
  Svensk ordbok
 10. pojkflicka

  pojkflicka [påj`k-] subst. ~n pojkflickor ORDLED: pojk--flick-an
  Svensk ordbok