1. medellängd

  me`dellängd subst. ~en ~er ORDLED: medel--längd-en
  Svensk ordbok
 2. rashets

  ra`shets subst. ~en ORDLED: ras--hets-en
  Svensk ordbok
 3. sorb

  sorb [sår´b] subst. ~en ~er [sår´b-] ORDLED: sorb-en
  Svensk ordbok
 4. självbestämmande

  själ`vbestämmande subst. ~t ORDLED: själv--be-stämm-and-et
  Svensk ordbok
 5. medellivslängd

  me`dellivslängd subst. ~en ~er ORDLED: medel-livs--längd-en
  Svensk ordbok
 6. gurkha

  gur´kha subst. ~n ~s ORDLED: gurkh-an
  Svensk ordbok
 7. hausa

  hausa [hau´- äv. hau`-] subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 8. berber

  ber´ber subst. ~n, plur. ~
  Svensk ordbok
 9. tungus

  tungus [tuŋgu´s] subst. ~en ~er ORDLED: tungus-en
  Svensk ordbok
 10. turkfolk

  tur`kfolk subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: turk--folk-et
  Svensk ordbok