1. fras

  2fras subst. ~et ORDLED: fras-et
  Svensk ordbok
 2. frasig

  fra`sig adj. ~t ORDLED: fras-ig
  Svensk ordbok
 3. frasa

  fra`sa verb ~de ~t ORDLED: fras-ar SUBST.: frasande; 2fras
  Svensk ordbok
 4. fras

  1fras subst. ~en ~er ORDLED: fras-en
  Svensk ordbok
 5. frasering

  frase´ring subst. ~en ~ar ORDLED: fras-er-ing-en
  Svensk ordbok
 6. frasvåffla

  fra`svåffla subst. ~n frasvåfflor ORDLED: fras--våffl-an
  Svensk ordbok
 7. frasera

  frase´ra verb ~de ~t ORDLED: fras-er-ar SUBST.: fraserande, frasering
  Svensk ordbok
 8. kors

  2kors [kårs´] adv.
  Svensk ordbok
 9. väga

  1väga subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 10. ditt

  ditt subst., ingen böjning
  Svensk ordbok