1. fulltecknad

  full`tecknad adj. fulltecknat ORDLED: full--teckn-ad
  Svensk ordbok
 2. fullträff

  full`träff subst. ~en ~ar ORDLED: full--träff-en
  Svensk ordbok
 3. fulltonig

  full`tonig adj. ~t ORDLED: full--ton-ig
  Svensk ordbok
 4. fulltalig

  full`talig adj. ~t ORDLED: full--tal-ig
  Svensk ordbok
 5. fulltränad

  full`tränad adj. fulltränat ORDLED: full--trän-ad
  Svensk ordbok
 6. fullfjädrad

  full`fjädrad adj. fullfjädrat ORDLED: full--fjädr-ad
  Svensk ordbok
 7. sjå

  sjå äv. schå subst. ~et äv. ~t ORDLED: sjå-et, schå-et
  Svensk ordbok
 8. uppkastning

  upp`kastning subst. ~en ~ar ORDLED: upp--kast-ning-en
  Svensk ordbok
 9. knappt

  knappt adv.
  Svensk ordbok
 10. sammanfattningsvis

  samm`anfattningsvis adv. ORDLED: samm-an--fatt-nings-vis
  Svensk ordbok