1. fur

  fur subst. ~en ORDLED: fur-en
  Svensk ordbok
 2. furor

  furor el. furore [-å´r] subst., ingen böjning ORDLED: fur-or(e)
  Svensk ordbok
 3. fura

  fu`ra subst. ~n furor ORDLED: fur-an
  Svensk ordbok
 4. furunkel

  furunk´el subst. ~n furunklar ORDLED: fur-unkl-ar
  Svensk ordbok
 5. furage

  furage [-a´ʃ] subst. ~t [-a´ʃet] ORDLED: fur-ag-et
  Svensk ordbok
 6. furir

  furi´r subst. ~en ~er ORDLED: fur-ir-er
  Svensk ordbok
 7. furu

  fu`ru subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 8. furie

  fu´rie subst. ~n ~r ORDLED: furi-en
  Svensk ordbok
 9. fursteslickare

  furs`teslickare subst. ~n äv. fursteslickarn, plur. ~, best. plur. fursteslickarna ORDLED: furste--slick-ar-en
  Svensk ordbok
 10. furstbiskop

  furs`tbiskop subst. ~en ~ar ORDLED: furst--biskop-en
  Svensk ordbok