1. gästspela

  gäs`tspela verb ~de ~t ORDLED: gäst--spel-ar SUBST.: gästspelande; gästspel
  Svensk ordbok
 2. gästspel

  gäs`tspel subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: gäst--spel-et
  Svensk ordbok
 3. gästa

  gäs`ta verb ~de ~t ORDLED: gäst-ar SUBST.: gästande, gästning
  Svensk ordbok
 4. gäst

  gäst subst. ~en ~er ORDLED: gäst-en
  Svensk ordbok
 5. placeringskort

  place`ringskort subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: plac-er-ings--kort-et
  Svensk ordbok
 6. stamgäst

  stam`gäst subst. ~en ~er ORDLED: stam--gäst-en
  Svensk ordbok
 7. gästhandduk

  gäs`thandduk subst. ~en ~ar ORDLED: gäst--hand-duk-en
  Svensk ordbok
 8. hedersgäst

  he`dersgäst subst. ~en ~er ORDLED: heders--gäst-en
  Svensk ordbok
 9. begravningsgäst

  begra`vningsgäst subst. ~en ~er ORDLED: be-grav-nings--gäst-en
  Svensk ordbok
 10. gästrum

  gäs`trum subst. ~met, plur. ~, best. plur. ~men ORDLED: gäst--rumm-et
  Svensk ordbok