1. gå in

  gå in´ verb gick gått, pres. går
  Svensk ordbok
 2. gå verb gick gått gången gångna, pres. går SUBST.: gående (till 1 och 7); 1gång (till 1 och 4)
  Svensk ordbok
 3. in

  1in´ adv.
  Svensk ordbok
 4. drive-in-

  drive-in- [drajvin`-] förled
  Svensk ordbok
 5. hole-in-one

  hole-in-one [håol in wan´] subst., plur. ~, neutr. ORDLED: hole-in-one
  Svensk ordbok
 6. törna in

  törna in´ verb törnade törnat ORDLED: törn-ar SUBST.: intörnande, intörning
  Svensk ordbok
 7. växelförregling

  väx`elförregling subst. ~en ~ar ORDLED: växel--för-regl-ing-en
  Svensk ordbok
 8. teknikalitet

  teknikalite´t subst. ~en ~er ORDLED: tekn-ik-al-itet-en
  Svensk ordbok
 9. Internet

  In´ternet subst., ingen böjning ORDLED: Inter--net
  Svensk ordbok
 10. hemsida

  hem`sida subst. ~n hemsidor ORDLED: hem--sid-an
  Svensk ordbok