1. gå med

  gå med [me´(d)] verb gick gått, pres. går
  Svensk ordbok
 2. gå verb gick gått gången gångna, pres. går SUBST.: gående (till 1 och 7); 1gång (till 1 och 4)
  Svensk ordbok
 3. gå upp

  gå upp´ verb gick gått, pres. går
  Svensk ordbok
 4. gå på

  gå på´ verb gick gått, pres. går
  Svensk ordbok
 5. gå åt

  gå å´t verb gick gått, pres. går SUBST.: åtgång (till 1)
  Svensk ordbok
 6. gå under

  gå un´der verb gick gått, pres. går SUBST.: undergång
  Svensk ordbok
 7. gå ut

  gå u´t verb gick gått, pres. går SUBST.: utgång (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 8. gå ihop

  gå iho´p verb gick gått, pres. går ORDLED: går i--hop
  Svensk ordbok
 9. stryka med

  stryka me´d verb strök strukit, pres. stryker ORDLED: stryk-er
  Svensk ordbok
 10. gå för sig

  gå fö´r sig verb gick gått, pres. går
  Svensk ordbok