1. gå verb gick gått gången gångna, pres. går SUBST.: gående (till 1 och 7); 1gång (till 1 och 4)
  Svensk ordbok
 2. 1på prep.
  Svensk ordbok
 3. gå med

  gå med [me´(d)] verb gick gått, pres. går
  Svensk ordbok
 4. gå på

  gå på´ verb gick gått, pres. går
  Svensk ordbok
 5. gå ut

  gå u´t verb gick gått, pres. går SUBST.: utgång (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 6. gå för sig

  gå fö´r sig verb gick gått, pres. går
  Svensk ordbok
 7. gå upp

  gå upp´ verb gick gått, pres. går
  Svensk ordbok
 8. gå av

  gå a´v verb gick gått, pres. går
  Svensk ordbok
 9. gå till

  gå till´ verb gick gått, pres. går SUBST.: tillgång (till 3)
  Svensk ordbok
 10. gå åt

  gå å´t verb gick gått, pres. går SUBST.: åtgång (till 1)
  Svensk ordbok