1. gå upp

  gå upp´ verb gick gått, pres. går
  Svensk ordbok
 2. upp

  upp adv.
  Svensk ordbok
 3. gå uppe

  gå upp`e verb gick gått, pres. går SUBST.: uppegående
  Svensk ordbok
 4. göra upp

  göra upp´ verb gjorde gjort, pres. gör ORDLED: gjor-de SUBST.: uppgörande, uppgör(n)ing (till 1); uppgörelse (till 2)
  Svensk ordbok
 5. piffa upp

  piffa upp´ verb piffade piffat ORDLED: piff-ar SUBST.: uppiffande, uppiffning
  Svensk ordbok
 6. uppåtgående

  2upp`åtgående subst. ~t ORDLED: upp-åt--gå-end-et
  Svensk ordbok
 7. uppåtgående

  1upp`åtgående adj., ingen böjning ORDLED: upp-åt--gå-ende
  Svensk ordbok
 8. uppefter

  uppefter [-ef´- el. -ef`-] prep. ORDLED: upp--efter
  Svensk ordbok
 9. uppgå

  upp`gå verb uppgick ~tt, pres. ~r ORDLED: upp--går SUBST.: uppgående (till 2)
  Svensk ordbok
 10. uppför

  2upp´för adv. ORDLED: upp--för
  Svensk ordbok