1. gå verb gick gått gången gångna, pres. går SUBST.: gående (till 1 och 7); 1gång (till 1 och 4)
  Svensk ordbok
 2. ur

  1ur prep.
  Svensk ordbok
 3. drive-in-

  drive-in- [drajvin`-] förled
  Svensk ordbok
 4. skymundan

  skymundan [-un`- äv. -un´-] subst., ingen böjning, neutr. ORDLED: skym--und-an
  Svensk ordbok
 5. grabbatag

  grabb`atag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: grabba--tag-et
  Svensk ordbok
 6. lubba

  lubb`a verb ~de ~t ORDLED: lubb-ar SUBST.: lubbande
  Svensk ordbok
 7. diversion

  diversion [-verʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: di-vers-ion-en
  Svensk ordbok
 8. spagat

  spaga´t subst. ~en ORDLED: spag-at-en
  Svensk ordbok
 9. tillfälle

  till`fälle subst. ~t ~n ORDLED: till--fäll-et
  Svensk ordbok
 10. intet

  in`tet pron. ORDLED: int-et
  Svensk ordbok