1. tok

  3tok subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 2. uppåt

  2upp´åt prep. ORDLED: upp--åt
  Svensk ordbok
 3. tokrolig

  to`krolig adj. ~t ORDLED: tok--ro-lig
  Svensk ordbok
 4. galen

  ga`len adj. galet galna ORDLED: galn-are
  Svensk ordbok
 5. fan

  1fa´n [ibl. främre a som i "fatt"] subst., best. f. ~, n-genus
  Svensk ordbok
 6. skog

  skog subst. ~en ~ar ORDLED: skog-en
  Svensk ordbok
 7. pipa

  1pi`pa subst. ~n pipor ORDLED: pip-an
  Svensk ordbok
 8. vägg

  vägg subst. ~en ~ar ORDLED: vägg-en
  Svensk ordbok
 9. vända

  2vän`da verb vände vänt, pres. vänder ORDLED: vänd-er SUBST.: vändande, vändning
  Svensk ordbok
 10. gå verb gick gått gången gångna, pres. går SUBST.: gående (till 1 och 7); 1gång (till 1 och 4)
  Svensk ordbok