1. gans

  gans subst. ~en ~er [gan`s- el. gan´s-] ORDLED: gans-en
  Svensk ordbok
 2. ganska

  gan`ska adv.
  Svensk ordbok
 3. gan

  gan subst. ~en, ~er el. ~ar ORDLED: gan-en
  Svensk ordbok
 4. gana

  ga`na verb ~de ~t ORDLED: gan-ar SUBST.: ganande, ganing (till 1)
  Svensk ordbok
 5. ghanansk

  ghanansk [gana´n-] adj. ~t ORDLED: ghan-an-ska
  Svensk ordbok
 6. gagnvirke

  gagnvirke [gaŋ`n-] subst. ~t ORDLED: gagn--virk-et
  Svensk ordbok
 7. ghananska

  ghananska [gana´n-] subst. ~n ghananskor ORDLED: ghan-an-skan
  Svensk ordbok
 8. gagnerik

  gagnerik äv. gagnrik [gaŋ`n(e)-] adj. ~t ORDLED: gagn(e)--rik
  Svensk ordbok
 9. ghanan

  ghanan [gana´n] subst. ~en ~er ORDLED: ghan-an-en
  Svensk ordbok
 10. gagnväxt

  gagnväxt [gaŋ`n-] subst. ~en ~er ORDLED: gagn--växt-en
  Svensk ordbok