1. ganska

  gan`ska adv.
  Svensk ordbok
 2. promenadtakt

  promena`dtakt subst. ~en ORDLED: pro-men-ad--takt-en
  Svensk ordbok
 3. sommarvind

  sommarvind [såm`-] subst. ~en ~ar ORDLED: sommar--vind-en
  Svensk ordbok
 4. etter

  1ett´er adv.
  Svensk ordbok
 5. växtgräns

  väx`tgräns subst. ~en ~er ORDLED: växt--gräns-en
  Svensk ordbok
 6. förhållandevis

  förhåll`andevis adv. ORDLED: för-håll-ande-vis
  Svensk ordbok
 7. jämförelsevis

  jäm`förelsevis adv. ORDLED: jäm--för-else-vis
  Svensk ordbok
 8. ostämd

  o`stämd adj. ostämt ORDLED: o--stäm-da
  Svensk ordbok
 9. vars

  2vars adv.
  Svensk ordbok
 10. seriefigur

  se`riefigur subst. ~en ~er ORDLED: serie--fig-ur-en
  Svensk ordbok