1. gers

  gers se gärs
  Svensk ordbok
 2. gerundivum

  gerundivum [-i´v- el. -i`v-] subst., best. f. ~ el. gerundivet, gerundiver ORDLED: ger-und-iv-um
  Svensk ordbok
 3. gerundium

  gerun´dium subst., best. f. ~ el. gerundiet, gerundier ORDLED: ger-undi-et
  Svensk ordbok
 4. gering

  gering [je`-] subst. ~en ~ar ORDLED: ger-ing-en
  Svensk ordbok
 5. gerilla

  gerill`a [g-] subst. ~n gerillor ORDLED: ger-ill-an
  Svensk ordbok
 6. geranium

  gera´nium [g- el. j-] subst. geranien geranier ORDLED: gerani-en
  Svensk ordbok
 7. geriatriker

  geria´triker [g-] subst. ~n, plur. ~ ORDLED: geri-atr-ik-er
  Svensk ordbok
 8. geriatrik

  geriatri´k [g-] subst. ~en ORDLED: geri-atr-ik-en
  Svensk ordbok
 9. gerbill

  gerbill´ [g-] subst. ~en ~er ORDLED: gerb-ill-en
  Svensk ordbok
 10. geridong

  geridong [geridåŋ´] subst. ~en ~er ORDLED: geridong-en
  Svensk ordbok