1. gjorde

  gjorde se 2göra
  Svensk ordbok
 2. gjorda

  gjo`rda verb ~de ~t ORDLED: gjord-ar SUBST.: gjordande
  Svensk ordbok
 3. gjord

  gjo´rd subst. ~en ~ar ORDLED: gjord-en
  Svensk ordbok
 4. göra ned

  göra ne´d el. göra ne´r verb gjorde gjort, pres. gör ORDLED: gjor-de SUBST.: nedgörande, nedgör(n)ing, nergörande, nergör(n)ing
  Svensk ordbok
 5. avslut

  a`vslut subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: av--slut-et
  Svensk ordbok
 6. tillskyndan

  till`skyndan subst., best. f. ~, n-genus ORDLED: till--skynd-an
  Svensk ordbok
 7. obeständig

  o`beständig adj. ~t ORDLED: o--be-ständ-ig
  Svensk ordbok
 8. föranstaltan

  fö`ranstaltan subst., best. f. ~, n-genus; som plur. kan användas föranstaltningar ORDLED: för--an-stalt-an
  Svensk ordbok
 9. tillgjordhet

  till`gjordhet subst. ~en ORDLED: till--gjord-het-en
  Svensk ordbok
 10. tysthet

  tys`thet subst. ~en ORDLED: tyst-het-en
  Svensk ordbok