1. glänsa

  glän`sa verb glänste glänst, pres. glänser ORDLED: gläns-er SUBST.: glänsande; glans
  Svensk ordbok
 2. glänsande

  glän`sande adj., ingen böjning ORDLED: gläns-ande
  Svensk ordbok
 3. blixtrande

  blix`trande adj., ingen böjning ORDLED: blixt-rande
  Svensk ordbok
 4. gagatsvart

  gaga`tsvart adj., neutr. ~ ORDLED: gag-at--svart
  Svensk ordbok
 5. glansk

  glansk adj. ~t
  Svensk ordbok
 6. glis

  1glis subst. ~en ORDLED: glis-en
  Svensk ordbok
 7. blankis

  blank`is subst. ~en ORDLED: blank--is-en
  Svensk ordbok
 8. kandelaber

  kandela´ber subst. ~n kandelabrar ORDLED: kandelabr-ar
  Svensk ordbok
 9. glimmer

  1glimm´er subst. ~n ORDLED: glimm-ern
  Svensk ordbok
 10. glacé-

  glacé- [-se`-] förled
  Svensk ordbok