1. glad

  2glad subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: glad-et
  Svensk ordbok
 2. glad

  1glad adj. glatt
  Svensk ordbok
 3. gladligen

  gladligen se gladeligen
  Svensk ordbok
 4. gladlig

  gladlig se gladelig
  Svensk ordbok
 5. glada

  gla`da subst. ~n glador ORDLED: glad-an
  Svensk ordbok
 6. gladelig

  gla`delig el. gla`dlig adj. ~t ORDLED: glad(e)-lig
  Svensk ordbok
 7. gladfotboll

  gla`dfotboll subst. ~en ORDLED: glad--fot-boll-en
  Svensk ordbok
 8. gladjazz

  gla`djazz subst. ~en ORDLED: glad--jazz-en
  Svensk ordbok
 9. gladeligen

  gla`deligen el. gla`dligen adv. ORDLED: glad(e)-lig-en
  Svensk ordbok
 10. gladlynt

  gla`dlynt [kort el. långt y] adj., neutr. ~ ORDLED: glad--lyn-ta
  Svensk ordbok