1. god

  god ibl. äv. vard. 3go adj. gott, komp. ~are el. bättre [bät´-], superl. ~ast el. bäst
  Svensk ordbok
 2. godhet

  go`dhet subst. ~en ORDLED: god-het-en
  Svensk ordbok
 3. gods

  gods [got´s] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: gods-et
  Svensk ordbok
 4. godemanskap

  go`demanskap el. go`dmanskap subst. ~et ORDLED: god(e)--man-skap-et
  Svensk ordbok
 5. godhjärtad

  go`dhjärtad adj. godhjärtat ORDLED: god--hjärt-ad
  Svensk ordbok
 6. godhällig

  go`dhällig adj. ~t ORDLED: god--häll-ig
  Svensk ordbok
 7. godsinnad

  go`dsinnad adj. godsinnat ORDLED: god--sinn-ad
  Svensk ordbok
 8. godmodig

  go`dmodig adj. ~t ORDLED: god--mod-ig
  Svensk ordbok
 9. goding

  go`ding subst. ~en ~ar ORDLED: god-ing-en
  Svensk ordbok
 10. godtrosförvärv

  go`dtrosförvärv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: god-tros--för-värv-et
  Svensk ordbok