1. grej

  grej´ subst. ~en, ~er [grej`- äv. grej´-] el. ~or ORDLED: grej-en
  Svensk ordbok
 2. greja

  grej`a verb ~de ~t ORDLED: grej-ar SUBST.: grejande
  Svensk ordbok
 3. greja sig

  grej`a sig verb grejade grejat ORDLED: grej-ar
  Svensk ordbok
 4. innegrej

  inn`egrej subst. ~en ~er ORDLED: inne--grej-en
  Svensk ordbok
 5. moj

  3moj [måj´] subst. ~en ~ar ORDLED: moj-en
  Svensk ordbok
 6. grapefrukt

  grapefrukt [grej`p-, grej´p- äv. grä`p-, grä´p-] subst. ~en ~er ORDLED: grape--frukt-en
  Svensk ordbok
 7. mackapär

  mackapä´r subst. ~en ~er ORDLED: mackapär-en
  Svensk ordbok
 8. grape tonic

  grape tonic [ung. grej´p tån´ik] subst. ~en ORDLED: grape ton-ic-en
  Svensk ordbok
 9. manick

  manick´ subst. ~en ~er ORDLED: man-ick-en
  Svensk ordbok
 10. dona

  2do`na verb ~de ~t ORDLED: don-ar SUBST.: donande
  Svensk ordbok